ผู้ตรวจการแผ่นดิน

   พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมโครงการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการตรวจเยี่ยมสมาชิกสายใจไทย จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดกระบี่ โดยมี พล.ท.นพ.ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ กรรมการแพทย์มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในการตรวจเยี่ยมสมาชิกสายใจไทยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 117 คน และจังหวัดกระบี่ จำนวน 77 คน ที่บาดเจ็บและพิการจากการป้องกันประเทศชาติ และข้าราชการครูที่ประทุษร้ายโดยกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ เมื่อวันที่ 24-25 มีนาคม 2559 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดกระบี่