ผู้ตรวจการแผ่นดิน

    นายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจาก พท.พญ.กมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี พร้อมผู้แทนเครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ กรณี เนื้อหา ในร่างพรบ. ว่าด้วยการออกเสียงประชามติจาดการมีส่วนของประชาชน และเนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญมาตรา 54 และมาตรา 178 ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 4 รวมทั้งขัดต่อกติกาสากลระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน