ผู้ตรวจการแผ่นดิน

    ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และ นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อม ด้วยนางสาวรอยพิมพ์ ถีระวงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทย (H.E. Ms. Carmen Moreno Raymundo) เมื่อวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.30 - 11.30 น. ณ ห้องรับรอง 1 ชั้น 9 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน