ผู้ตรวจการแผ่นดิน

    พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และพลเอกอภิกิตต์ ศรีกังวาล ฝ่ายอำนวยการผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมแสดงความยินดีกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง