ผู้ตรวจการแผ่นดิน

    ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ณ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์