ผู้ตรวจการแผ่นดิน

    พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ เข้าร่วมการติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม “บางมูลนากโมเดล” โดยมีนายสุวรรณ วงศ์สิรทัต ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จังหวัดพิจิตร