ผู้ตรวจการแผ่นดิน

    นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียน จากผู้แทนกลุ่มประชาชนชาวปากช่องที่เดินทางมากว่า 30 คน เพื่อขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบการดำเนินโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์สายบาง ปะอิน-โคราช ที่ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านเจ้าของที่ดินที่ถูกเวนคืนจำนวนกว่า 8,000 ไร่ เนื่องจากแนวเส้นทางของโครงการที่ผ่านอำเภอปากช่อง ในท้องที่ตำบลกลางดง ต.หนองน้ำแดง ต.หมูสี และ ต.ขนงพระ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตการทำเกษตรกรรมสำคัญ รวมทั้งจะมีการเทดินถมเส้นทางน้ำบริเวณลำตะคอง ในช่วง ต.หนองน้ำแดงถึง ต.ขนงพระ เพื่อทำศูนย์การค้า โดยประชาชนในพื้นที่ได้คัดค้านและเรียกร้องให้ทบทวนโครงการมาตลอด แต่กรมทางหลวงยังเพิกเฉยต่อข้อเรียกร้องของประชาชน เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน