ผู้ตรวจการแผ่นดิน

    นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากตัวแทนเครือข่ายผู้นำชุมชนและประชาชนรองเหมืองแร่ทองคำชาตรี (เหมืองของบริษัทอัครา รีซอร์สเซส จำกัด มหาชน จังหวัดพิจิตร) กรณี ขอความเป็นธรรมหลัง ครม.มีมติปิดกิจการเหมืองแร่ทองคำภายในสิ้นปีนี้ ด้วยเห็นว่าจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิจิตรและเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน