ผู้ตรวจการแผ่นดิน

    ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะ เดินทางไปเป็นประธานการประชุมพิจารณาติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์หรือเส้นทางน้ำ หัวยวังหมู (บริเวณหน้าโรงพยาบาลอำนาจเจริญ) และห้วยปลาแดก (บริเวณโรงแรมแอลเจ) โดยมีนายยิ่งยศ ธนะจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ให้การต้อนรับ พร้อมนำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม พร้อมรายงานผลความคืบหน้าการดำเนินการ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ จังหวัดอำนาจเจริญ