ผู้ตรวจการแผ่นดิน

    นายธาวิน อินทร์ จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย กรณีขอให้ตรวจสอบกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงแรงงานปล่อยปละละเลยให้สถาปนิกชาวต่างชาติออกแบบการก่อสร้างอาคารมหานครขัดต่อ พรบ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 และพรบ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 รวมทั้งไม่ดูแลควบคุมปล่อยให้ต่างด้าวเป็นเจ้าของกิจการหรือประกอบอาชีพที่กฎหมายสงวนไว้สำหรับคนไทยเท่านั้นอีกด้วย เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559