ผู้ตรวจการแผ่นดิน

   นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 8 โดยมีคณะเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรมนำบอร์ดนิทรรศการเผยแพร่คุณธรรม จริยธรรม พื้นฐานในสังคมไทย 5 ประการไปจัดแสดงในงานดังกล่าวด้วย เมื่อวันที่ 1-2 กันยายน 2559 ณ อิมเพค เมืองทองธานี