ผู้ตรวจการแผ่นดิน

    เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณีประชาชนได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายกาญจนบุรี-ชายแดนไทย/พม่า (บ้านพุน้ำร้อน) โดยมี นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และนายบุญญะพัฒน์ จันจันทรอุไร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมทางหลวง ผู้แทนกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ ผู้แทนหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ผู้แทนกองพลทหารราบที่ 9 ผู้แทนมณฑลทหารบกที่ 17 จังหวัดกาญจนบุรี และประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ร่วมประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว พร้อมย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาผลกระทบอย่างรอบด้าน เพื่อป้องกันปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชน