ผู้ตรวจการแผ่นดิน

    นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย นายปรีดา เวทยาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 3 และคณะ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า กรณี ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากโครงการก่อสร้างทางลอดแยกสามกอง ถนนบายพาส อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ล่าช้า พร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำกับดูแลและดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 ณ จังหวัดภูเก็ต