ผู้ตรวจการแผ่นดิน

    นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายปรีดา เวทยาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 3 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ประชาชนตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ได้รับผลกระทบจากการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบ และจังหวัดเพชรบุรีไม่ดำเนินการกับกลุ่มบุคคลที่บุกรุกและทำลายพืชผลในที่ดินของชาวบ้าน โดยมีนายขจรศักดิ์ สมบูรณ์ นายอำเภอเขาย้อย นายนิคม ณรงค์รัตน์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี นายอนันต์ ไม้แก้ว เจ้าหน้าที่ป่าไม้ชำนาญงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี และชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ ร่วมลงพื้นที่และประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559 ณ จังหวัดเพชรบุรี