สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นำสมาชิกของสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศพร้อมคณะ ร่วมศึกษาดูงานเชิงสังคมและวัฒนธรรม ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา