สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จัดเวทีเสวนา "เหลียวหน้า แลหลัง จริยธรรมตามรัฐธรรมนูญ" ขึ้นในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก (วิภาวดี) กรุงเทพฯ ทั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ ตลอดจนประมวลผลงานของผู้ตรวจการแผ่นดินในการดำเนินการด้านจริยธรรม กว่า 10 ปีที่ผ่านมาให้กับข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ นักวิชาการ องค์กรภาคี และประชาชนทั่วไป จำนวนกว่า 600 คน ให้ได้รับทราบ โดยมี พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานในพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "งานจริยธรรมในมุมมองของผู้ตรวจการแผ่นดิน และมี นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมงาน
    นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการเสวนาในหัวข้อ 'อนาคตจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่' โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายอมร วาณิชวิวัฒน์ โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ นายจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และนายมานิจ สุขสมจิตร ประธานมูลนิธิพัฒนาการสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้ด้วย