สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้เกียรติ ร่วมสนทนาสดในรายการ “สถานีประชาชน” ทางสถานีโทรทัศน์ไทย พีบีเอส ในประเด็น ประชาชนที่อาศัยอยู่บนเกาะปันหยี จังหวัดพังงา ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากอัตราค่าไฟฟ้าที่สูงกว่าปกติ และประเด็นประชาชนในจังหวัดภูเก็ตได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างสะพานลอยจุดกลับ บนรถถนนเทพกระษัตรี จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส