สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ร่วมประชุมหารือกับผู้ร้องเรียน (บริษัท เบสท์ริน กรุ๊ป จำกัด) เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณี องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ไม่ดำเนินการตรวจรับมอบรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) และมีมติชะลอการตรวจรับไว้โดยไม่มีกำหนด ทำให้ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนจากการไม่ชำระราคารถยนต์ที่ได้ส่งมอบไปแล้ว เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน