สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่จัดงาน โครงการผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่ และสถานีประชาชนสัญจร จังหวัดพังงา ร่วมกับนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ณ ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรม และประเพณีแห่งอันดามัน จังหวัดพังงา โดยมีหน่วยงานกว่า 100 หน่วยออกให้บริการพี่น้องประชาชน ซึ่งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้นำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (Mobile Unit) ออกให้บริการปรึกษาปัญหาทางด้านกฎหมาย และรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนตลอดทั้งวัน พร้อมทั้งจัดนิทรรศการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับบทบาท อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน
        ต่อมาในช่วงบ่าย นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ร่วมเวทีเสวนาสดในรายการ "สถานีประชาชนสัญจร" เพื่อนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณี ประชาชนบนเกาะปันหยีได้รับความเดือดร้อนจากอัตราค่าไฟฟ้าที่สูงกว่าปกติ โดยเป็นการถ่ายทอดสดจากพื้นที่ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เวลา 14.00-15.30 น.ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก และมีพี่น้องประชาชนบนเกาะปันหยีและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก