สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยช่วงเช้าร่วมประชุมกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ผู้กำกับการสถานีตำรวจทุกสถานีในจังหวัดภูเก็ต และหัวหน้าพนักงานสอบสวนทุกสถานีในจังหวัดภูเก็ต เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของผู้ต้องขังที่สืบเนื่องมาจากการอายัดตัวและความล่าช้าในการดำเนินคดีของพนักงานสอบสวน
     จากนั้นช่วงบ่าย ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเรือนจำ พร้อมเยี่ยมชมโครงการกำลังใจในพระองค์ภาฯ (แดนหญิง) และงานสูทกรรม โดยมีนายสังคม อินทะ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมเรือนจำจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ณ จังหวัดภูเก็ต