สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 นายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ยังได้รับเรื่องร้องเรียนจากนายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม กรณี ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟองเงิน ไม่รายงานข้อเท็จจริงให้ผู้บังคับบัญชาและคณะกรรมการธุรกรรมทางการเงินทราบ ทำให้ไม่สามารถขยายผลคดี นางสาวบุศรินทร์ ยีโหนด กับพวกร่วมกันฉ้อโกงประชาชนหลอกขายมือถือ 6,000 ล้านบาท เมื่อปี พ.ศ. 2557 ได้ ซึ่งเข้าข่ายละเลยการปฏิบัติหน้าที่