สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    นายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และคณะ ร่วมประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ร้องเรียน กรณี การปฏิบัติหน้าที่ที่ก่อให้เกิดความเสียหายของกรมทางหลวง ในการดำเนินการเวนคืน เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-นครราชสีมาโดยไม่โปร่งใสและสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน