สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะ ประชุมหารือและลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณี องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกตาพิ และเทศบาลตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ กลั่นแกล้งทำลายทรัพย์สินและขับไล่ประชาชนออกจากที่ดินทำกิน เพื่อดำเนินโครงการขุดลอกปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองตราด โดยมิได้บอกกล่าวล่วงหน้าและไม่มีมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ จังหวัดบุรีรัมย์