สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    นายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะ ร่วมประชุมหารือกับรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร หัวหน้าพนักงานสอบสวน และพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจต่างๆ ในจังหวัดพิจิตร ประเด็น การดำเนินโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรในเรือนจำและผู้ต้องขังเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร