สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่เพื่อหารือเรื่อง การเตรียมการจัดโครงการ “ผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่และสถานีประชาชนสัญจรจังหวัดลำพูน” ร่วมกับนายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน