สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดแพร่ โดยการร่วมบริจาคคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ พัดลม และเครื่องดนตรีเบลไลล่า ให้กับนักเรียนผู้พิการทางการมองเห็น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการนี้ พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่