สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ลงพื้นที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เพื่อประชุมหารือและลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับนายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณี พิพาทเกี่ยวกับการครอบครองใช้ที่ดินระหว่างวัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่และเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน พร้อมกันนี้ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ยังได้มอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การศึกษา แก่โรงเรียนก้อจัดสรร สาขาเรือนแพ ในโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดยมี นายสามารถ สุทะ ครูประจำโรงเรียนก้อจัดสรร สาขาเรือนแพ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน