สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่จัดงาน "โครงการผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่ และสถานีประชาชนสัญจร จังหวัดลำพูน" ร่วมกับนายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ณ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยมีหน่วยงานกว่า 100 หน่วยออกให้บริการพี่น้องประชาชน ซึ่งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้นำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (Mobile Unit) ออกให้บริการปรึกษาปัญหาทางด้านกฎหมาย และรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนตลอดทั้งวัน พร้อมทั้งจัดนิทรรศการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับบทบาท อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน
        ต่อมาในช่วงบ่าย พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ร่วมเวทีเสวนาสดในรายการ "สถานีประชาชนสัญจร" เพื่อนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณี พิพาทเกี่ยวกับการครอบครองใช้ที่ดินระหว่างวัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่และเทศบาลตำบลป่าไผ่ โดยเป็นการถ่ายทอดสดจากพื้นที่ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เวลา 14.00-15.30 น. ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก และมีพี่น้องประชาชนอำเภอลี้และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก