สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    นายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายกีรป กฤตธีรานนท์ เจ้าหน้าสอบสวนผู้เชี่ยวชาญรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบจริยธรรมและกิจการพิเศษ ลงพื้นที่จังหวัดลำปางร่วมติดตามผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรในเรือนจำและผู้ต้องขังเกี่ยวกับบทบาท อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน และการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการอายัดตัวผู้ต้องขังของพนักงานสอบสวนโดยได้เยี่ยมชมการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง ณ เรือนจำชั่วคราวหนองกระทิง และประชุมร่วมกับผู้บัญชาการเรือนจำกลางลำปาง และเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เรือนจำกลางลำปาง ณ เรือนจำชั่วคราวหนองกระทิง และประชุมร่วมกับ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง รองผู้กำกับการสถานี หัวหน้าพนักงานสอบสวน และพนักงานสอบสวนทุกสถานีตำรวจในจังหวัดลำปาง ณ ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 6-8 กันยายน 2560 ณ จังหวัดลำปาง