สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดขอนแก่น โดยการร่วมบริจาคคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การศึกษา และเครื่องดนตรีเบลไลล่า ให้กับนักเรียน ผู้พิการทางการมองเห็น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการนี้ พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และนางสาวจงดี หมายดี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนศึกษาคนตาบอดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น