สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และคณะ ลงพื้นที่อำเภอบางใหญ่ ร่วมกับนายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนนทบุรีในฐานะผู้แทนจังหวัดนนทบุรี ร่วมกันตรวจสอบการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากอันเกิดจากบ่อบำบัด น้ำเสียหมู่บ้านบางใหญ่ซิตี้ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 ณ จังหวัดนนทบุรี