สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมแสดงความยินดีและเป็นเกียรติในวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ณ กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ