สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองวันครบรอบ วันชาติสาธารณรัฐเกาหลี พร้อมมอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี และสานสัมพันธไมตรีแก่ H.E. Mr. Noh Kwang-il (โน กวัง-อิล)เอกอัครราชทูตเกาหลีประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพมหานคร