สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบดอกไม้ให้กับท่านชีพ จุลมนต์ ในโอกาสดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกาคนใหม่ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ ศาลฎีกา