สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

        นายปรีดา เวทยาวงศ์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในรายการ “สายด่วนรัฐสภา” สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ในการให้คำปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายและการรับเรื่องร้องเรียน เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา