สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

        นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากนายนรฤทธิ์ โกมลารชุน ผู้แทนชมรมอนุรักษ์พญาไทและคณะกว่า 10 คนที่เข้ายื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกรณีปล่อยให้มีการก่อสร้างอาคารสูงที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย และก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่ไม่มีคุณภาพ รวมถึงไม่มีการจัดการบริเวณที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย ส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจรและเกิดน้ำท่วมภายในชุมชนมานานหลายปี โดยมีผู้ที่ได้รับผลกระทบในชุมชนพญาไท ได้แก่ ซอยพหลโยธิน 5, 7, 8, 9, 10, 11 และซอยประดิพัทธ์ ทั้งนี้ กลุ่มผู้ร้องเรียนเคยยื่นเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรมไปยังนายกรัฐมนตรี และเขตพญาไทแล้ว แต่ยังไม่มีความคืบหน้า เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง 903 ชั้น 9 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ