สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

        นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้เกียรติร่วมสนทนาสดในรายการ "สถานีประชาชน" ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในประเด็นเกี่ยวกับการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) แก่ราษฎรในตำบลโคกไทย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 278 ราย รวมพื้นที่ทำกินกว่า 700 ไร่ เพื่อประกอบเป็นที่ดินทำกินและอยู่อาศัย หลังจากลงพื้นที่เร่งติดตามความคืบหน้า ในการแก้ไขปัญหาการออกโฉนดล่าช้าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส