สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

        นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และคณะ ร่วมแสดงความยินดีและ เป็นเกียรติในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช ครบรอบ 18 ปี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ สำนักงาน ป.ป.ช.