สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

        เข้าข่ายผิดกฎหมาย และก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่ไม่มีคุณภาพ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้เกียรติร่วมสนทนา สดในรายการ "สถานีประชาชน" ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในประเด็น ชาวชุมชนพญาไทร้องเรียนขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องที่ปล่อยให้มีการก่อสร้างอาคารสูงที่