สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

        นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในรายการ “สายด่วนรัฐสภา” สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ในการให้คำปรึกษาปัญหาข้อกฎหมาย และการรับเรื่องร้องเรียน เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา