สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

        นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายปรีดา เวทยาวงศ์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมประชุมกับคณะทำงานเรื่องร้องเรียน กรณี การผลิตวิตามินโฟลิก เอซิด (Folic Acid) ขนาด 400 ไมโครกรัม (0.4 มิลลิกรัม) เพื่อป้องกันปัญหาการพิการในเด็กทารกแรกเกิด และการแก้ไขระเบียบว่าด้วยการจดทะเบียนอาหารเสริม พ.ศ. 2550 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน