สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

        นายปรีดา เวทยาวงศ์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี