สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

        วันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณห้องประชุม 501 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักสอบสวน 1 ประชุมแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร่วมกับผู้แทนฝ่ายบริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย และผู้แทนพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เกี่ยวกับกรณีการร้องเรียนเรื่องสัญญาจ้าง ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ที่ได้รับการทำสัญญาจ้างระหว่างปี 2546 ถึง 2557 ไม่เป็นธรรม