ผู้ตรวจการแผ่นดิน

        นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมงานแถลงข่าวโครงการ “ลดเร็ว ดื่มไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัยปีใหม่ 2561” พร้อมเสวนา ในประเด็น “ผู้ตรวจการแผ่นดินกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน” โดยมีนายแพทย์คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พันตำรวจเอก ม.ล.สันธิกร วรวรรณ รองผู้บังคับการตำรวจทางหลวง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นายอรรณพ หาญกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก และนายเลิดศักดิ์ นววิมาน นายกสมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย ร่วมเสวนาในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ภายใต้ การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อรณรงค์และกระตุกความคิดเรื่องวินัยจราจรและการขับขี่ของคนไทย หวังลดจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ที่อยากให้ทุกคนได้เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัย เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี