ผู้ตรวจการแผ่นดิน

        พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้เกียรติสัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ ในประเด็น “ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหา กรณี ราคาอาหารและเครื่องดื่มภายใน ท่าอากาศยานมีราคาสูงกว่าปกติ” โดยเน้นย้ำให้หน่วยงานเร่งดำเนินการแก้ไขตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินได้เคยให้ข้อเสนอแนะไป และจะลงพื้นที่ตรวจสอบอีกครั้งในต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ โดยเฉพาะที่ท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนก่อนถึงเดือนเมษายน ซึ่งประชาชนจะใช้เป็นเส้นทางกลับภูมิลำเนาในช่วงวันหยุดสงกรานต์ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน