ผู้ตรวจการแผ่นดิน

        นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และ นางขนิษฐนันท์ อภิหรรษากร เจ้าหน้าที่สอบสวนผู้ชำนาญการ และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับนายไพฑูรย์ พรหมสอน ผู้อำนายการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ร้องเรียน เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณี สถานบริการสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับประชาชน เมื่อวันที่ 14-15 มกราคม 2561 ณ จังหวัดอุบลราชธานี