ผู้ตรวจการแผ่นดิน

        เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้เกียรติร่วมสนทนาสดในรายการ "สถานีประชาชน" ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในประเด็น การลงพื้นที่แก้ไขปัญหาการจัดสรรที่ดินทับซ้อนกว่า 200 ไร่ ให้แก่ประชาชน ในอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก หลังจากผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่เร่งติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา