ผู้ตรวจการแผ่นดิน

        ผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ เดินหน้าแก้ไขปัญหาราคาอาหารสนามบินแพงต่อเนื่อง
        30 มกราคม 2561 // พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบราคาอาหารและเครื่องดื่ม ร่วมกับนายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อติดตามผลความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาราคาอาหารและเครื่องดื่มที่ราคาสูงกว่าปกติภายในสนามบินสุวรรณภูมิ ย้ำ ทอท. เข้มงวดในการบังคับใช้ระเบียบสัญญาที่ทำกับร้านค้า
        พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ กล่าวว่า การลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 เป็นการขยายผลการแก้ไขปัญหาราคาอาหารและเครื่องดื่มที่มีราคาสูงภายในสนามบินทั้งโซนภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อลดผลกระทบและภาระค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน รวมทั้งเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบราคาอาหารและเครื่องดื่มของสนามบินสุวรรณภูมิและร่วมประชุมเพื่อหารือแก้ไขปัญหาดังกล่าวเมื่อเดือนพฤษภาคม 2559 และได้ให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวทั้งในระยะแรก และระยะยาวไว้แล้วนั้น จากที่ผ่านมาได้ติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ พบว่าร้านอาหารได้ร่วมมือมีเมนูหลายราคาเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภค แต่ก็ยังมีหลายจุดที่ยังจำหน่ายอาหารและน้ำดื่มราคาสูงอยู่
        วันนี้จึงลงพื้นที่ติดตามผลการแก้ไขปัญหาอย่างละเอียดอีกครั้ง พร้อมกำชับให้ ทอท. กวดขันผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) คือ การจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้มีราคาสูงกว่าราคาในห้างสรรพสินค้าชั้นนำในเขตพื้นที่ กทม. ได้ไม่เกิน 25 เปอร์เซ็นต์ และขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการนำน้ำดื่มในราคาไม่เกินขวดละ 10 บาทวางจำหน่ายให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคโดยไม่เอาเปรียบจำหน่ายเฉพาะน้ำแร่และตั้งราคาสูง รวมถึงขอความร่วมมือร้านค้าได้ติดป้ายราคาอาหารและเครื่องดื่ม และขอให้จัดทำอาหารราคาถูกเพื่อส่งเสริมการขายประจำวัน วันละ 2-3 รายการต่อร้านค้า
        สำหรับการแก้ไขปัญหาในระยะยาวนั้น จะมีการประชุมร่วมกับนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และอธิบดีกรมการค้าภายใน ผู้แทนบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ผู้แทนคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ในวันพุธที่ 31 มกราคมนี้ เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อนำข้อสังเกตจากการลงพื้นที่สนามบินดอนเมืองเมื่อวานนี้ (29 มกราคม 2561) และวันนี้ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ไปประกอบการพิจารณาแนวทางการเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป
        “จากการลงพื้นที่ตรวจสอบราคาอาหารและเครื่องดื่มที่จำหน่ายในสนามบินสุวรรณภูมิวันนี้อีกครั้งพบว่า สินค้าบางรายการเช่นน้ำดื่มมีการนำน้ำราคา 10 บาทมาวางจำหน่ายมากขึ้น แต่ยังมีสินค้าหลายรายการที่มีราคาสูงกว่าห้างชั้นนำเกินเกณฑ์25 % อยู่โดยเฉพาะอาหารประเภทอาหารตามสั่งหรือก๊วยเตี๋ยว ที่ยังราคาถึง 200-300 บาท จึงได้กำชับ ทอท. ให้บังคับใช้ระเบียบสัญญาที่ทำกับร้านค้าให้เข้มงวดยิ่งขึ้น ซึ่งในสัญญาได้ระบุไว้ว่า ให้จำหน่ายสินค้าได้ในราคาสูงกว่าราคาขายของสินค้าประเภทเดียวกันในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ไม่เกิน 20% ในสนามบินดอนเมือง และ ไม่เกิน 25% ในสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งทาง ทอท. รับไปพิจารณาเร่งแก้ไขในจุดที่ยังพบว่าเกินเกณฑ์ราคา และจะนำมาหารือในการประชุมวันที่ 31 มกราคมนี้ ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันกำหนดกรอบเวลาในการดำเนินการแก้ไข และกำหนดมาตรการควบคุมราคาอาหารเครื่องดื่มในสนามบินให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป” พลเอก วิทวัส กล่าว