ผู้ตรวจการแผ่นดิน

         นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ในฐานะประธานกรรมการประสานงานเพื่อการบริหารจัดการศูนย์ราชการฯ ได้แถลงข่าวมติที่ประชุมเลือกจุดก่อสร้างสถานีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ (PK 12) โครงการรถไฟฟ้าสาย สีชมพู (แคราย-มีนบุรี) ซึ่งล่าสุดได้มีมติสรุปเลือกก่อสร้าง ณ บริเวณหน้าบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และสำนักงานกระทรวงยุติธรรม ติดกับปากซอยแจ้งวัฒนะ 7 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ