ผู้ตรวจการแผ่นดิน

        นางสาวจงดี หมายดี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่สำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในการดำเนินโครงการประเมินผลการเป็นโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบใน 4 ภูมิภาค เมื่อวันที่ 6-8 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” จังหวัดชลบุรี โดยในวันที่ 7 มีนาคม 2561 มูลนิธิยุวสถิรคุณ นำโดยนายปราโมทย์ โชติมงคล ผู้อำนวยการศูนย์โรงเรียนคุณธรรม และนางณัฏฐา มูนจินดา ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการมูลนิธิยุวสถิรคุณ เข้าร่วมสังเกตการณ์กับคณะสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน อีกด้วย